Προσκλητήριο γάμου με λογότυπο για εφαρμογή σε σφραγίδα βουλοκέρι