Στο δικό μας ημερολόγιο γάμου ο Ιανουάριος είναι  αρχή της κάθε χρονιάς είναι η εποχή που λέμε: ‘’Our daily routine is too Bright in here!’’ Κι αυτό επειδή αυτή τη στιγμή του έτους είμαστε απασχολημένοι με την πιο δημιουργική περιόδο συζητώντας με τα ζευγάρια την οργάνωση του γάμου του. Μια από τις ερωτήσεις που δεχόμαστε…